Obnovili sme už viac ako 300 bytových domov. Čo sľúbime, to splníme.

PREDSTAVENIE SPOLOČNOSTI

Každá stavba je jedinečná a preto k nej treba aj tak pristupovať. Venujeme individuálnu pozornosť potrebám našich klientov a snažíme sa využiť naše dlhoročné skúsenosti v ich prospech. Výsledkom tejto práce sú ponúkané riešenia navrhnuté presne na mieru podľa potrieb jednotlivých stavieb. Hlavnou oblasťou našich realizácií je komplexná obnova a zateplenie bytových domov. Cieľom našej činnosti je úspešná realizácia, ktorá zanechá v našich klientoch dobrý pocit zo správneho rozhodnutia, že si vybrali práve spoločnosť Monty Pro.

 “Naším poslaním je skultúrňovať bývanie naším zákazníkom.”

sgs_iso-9001_tcl_hr_bez-pozadia

 

Radi by sme vyzdvihli ústretovosť a komunikatívnosť, ako aj aktívny prístup k riešeniu našich požiadaviek, s ktorými sme dodatočne prichádzali počas realizácie.

RNDr. Ján Kotuliak, PhD.

Predseda spoločenstva, Špitálska 45-49

Jozef Viola

Zástupca investora, BD Hlavná 72
Ľudský prístup ku každému vlastníkovi prispel k pokojnému priebehu realizácie počas celej doby rekonštrukcie bytového domu. V konečnom dôsledku môžem prehlásiť, že spoločnosť MONTY Pro, s.r.o. skutočne zvýšila štandard nášho bývania ako aj zanechala príjemnú skúsenosť, že vlastnosti ako čestnosť, poctivosť a úcta sa ešte stále nachádzajú v stavebnom priemysle na Slovensku.
Priebeh stavebných prác svedčil o profesionalite Vašich pracovníkov, operatívnosť, vychádzanie v ústrety našim požiadavkám ako aj pracovnú zanietenosť zástupcov Vašej spoločnosti hlavne Ing. Laštíka a Ing. Kováčovej.

Výbor zástupcov vlastníkov

Medveďova 5 - 7

NAŠI PARTNERI

TOP
Free WordPress Themes